Uruchamianie selektywne w systemach Windows 8 i 10

Niektóre programy innych firm działające w tle mogą zakłócać normalne działanie gier Grey Box, a nawet całkowicie uniemożliwiać ich uruchomienie. Aby ustalić, czy to dany program powoduje problemy, wyłącz tymczasowo jego uruchamianie przy rozruchu systemu. Istnieje wiele sposobów rozwiązania tego problemu.

 

Możesz wyłączyć wszystkie programy uruchamiane przy rozruchu przy użyciu funkcji uruchamiania selektywnego albo wyłączyć część z nich przy użyciu funkcji Menedżera zadań. Uwaga: Wyłączenie wszystkich programów uruchamianych przy rozruchu może wyłączyć także kartę sieciową. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera nie możesz się połączyć z Internetem, musisz włączyć kartę sieciową ręcznie.

 

Uruchamianie selektywne w systemach Windows 8, 8.1 i 10:

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R.
 2. Wpisz msconfig i naciśnij Enter.
 3. Wybierz opcję „Uruchamianie selektywne” i usuń zaznaczenie pola wyboru „Załaduj elementy startowe”.

   
 1. Kliknij zakładkę „Usługi” i zaznacz pole wyboru „Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft”. Kliknij przycisk „Wyłącz wszystkie”. 2. Kliknij przycisk „Zastosuj”, a potem „OK”
 3. Kliknij przycisk „Uruchom ponownie”.

 

Ręczna konfiguracja uruchamiania selektywnego w systemach Windows 8–10

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R.
 2. Wpisz „Menedżer zadań” i naciśnij Enter.
 3. W celu wybrania procesów do ręcznego wyłączenia możesz przejść na kartę „Uruchamianie” i wyłączać je pojedynczo, klikając każdy element PPM i wybierając pozycję „Wyłącz”. 


 

Przywracanie połączenia sieciowego po uruchomieniu selektywnym:

 • Aby ponownie włączyć kartę sieciową w systemie Windows 10:
  • Wpisz w oknie wyszukiwania „połączenia sieciowe”.
  • Wybierz pozycję „Wyświetl połączenia sieciowe”.
  • Odszukaj połączenie sieciowe, które chcesz włączyć lub wyłączyć.
  • Po znalezieniu tego połączenia kliknij je PPM i wybierz pozycję „Włącz/wyłącz”.

 

 • Aby ponownie włączyć kartę sieciową w systemie Windows 8 lub 8.1:
  • Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i Q.
  • Wpisz „menedżer urządzeń”.
  • Wybierz pozycję „Menedżer urządzeń”.
  • Kliknij strzałkę przy etykiecie „Karty sieciowe”.
  • Kliknij PPM kartę, którą chcesz zmienić.
  • Kliknij „Włącz/wyłącz”.

 


WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.