Aktualizowanie systemu Windows oraz tworzenie plików MSInfo i DXDiag

Uwaga: Przed utworzeniem i przesłaniem plików upewnij się, że Twój egzemplarz Windows jest całkowicie zaktualizowany.

 

Uruchamianie narzędzia aktualizacji Windows w systemie Windows 7

 • Dawniej można było zaktualizować system za pośrednictwem witryny internetowej Microsoft, ale obecnie stosowna aplikacja jest częścią panelu sterowania Windows 7.
 • Kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > Windows Update i zainstaluj wszystkie zalecane i opcjonalne aktualizacje.

Uruchamianie narzędzia aktualizacji Windows w systemie Windows 8

 • Kliknij przycisk Start, po czym kliknij w oknie wyszukiwania wpisz „Windows Update” i naciśnij Enter. Następnie zainstaluj wszystkie zalecane i opcjonalne aktualizacje.

Uruchamianie narzędzia aktualizacji Windows w systemie Windows 10

 • Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Aktualizacje i bezpieczeństwo. Zainstaluj wszystkie zalecane i opcjonalne aktualizacje.

Po zaktualizowaniu swojego systemu Windows wygeneruj na swoim komputerze następujące pliki diagnostyczne i dołącz je do swojego zgłoszenia:

 

DxDiag:

 •         Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R.
 •         W oknie „Uruchom” wpisz DXDIAG.
 •         Gdy narzędzie diagnostycznie DirectX uruchomi się, kliknij pozycję „Zapisz wszystkie informacje”.
 •         Zapisz raport DxDiag na pulpicie.
 •         Dołącz raport DxDiag do swojego zgłoszenia.

MSINFO:

 •         Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R.
 •         Wpisz MSInfo32 i naciśnij Enter.
 •         W oknie diagnostycznym MSInfo otwórz menu „Plik” i wybierz pozycję „Zapisz”.
 •         Gdy pojawi się okno „Zapisywanie jako”, wybierz Pulpit.
 •         Nadaj plikowi nazwę MSInfo i kliknij przycisk „Zapisz”.

Aby przesłać zgłoszenie z prośbą o pomoc z załączonymi plikami DxDiag i MSInfo, kliknij odsyłacz na dole tej strony.


WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.