Uruchamianie selektywne w systemie Windows 7

Niektóre programy innych firm działające w tle mogą zakłócać normalne działanie gier Grey Box, a nawet całkowicie uniemożliwiać ich uruchomienie. Aby ustalić, czy to dany program powoduje problemy, wyłącz tymczasowo jego uruchamianie przy rozruchu systemu. Istnieje wiele sposobów rozwiązania tego problemu.

 

Możesz wyłączyć wszystkie programy uruchamiane przy rozruchu, albo wyłączyć tylko część z nich. Uwaga: Wyłączenie wszystkich programów uruchamianych przy rozruchu może wyłączyć także kartę sieciową. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera nie możesz się połączyć z Internetem, musisz włączyć kartę sieciową ręcznie.

 

Windows 7:

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R, wpisz „msconfig” i naciśnij Enter. Możesz wybrać opcję „Uruchamianie selektywne” na karcie „Ogólne”, albo ręcznie wyłączyć programy uruchamiane przy rozruchu komputera na karcie „Uruchamianie”.
 2. Aby wybrać ogólne uruchamianie selektywne, kliknij pozycję „Uruchamianie selektywne” na karcie „Ogólne”. Aby wyłączyć wszystkie procesy uruchamiane przy rozruchu, usuń zaznaczenie pól wyboru „Załaduj usługi systemowe” i „Załaduj elementy startowe”. 3. W celu wybrania procesów do ręcznego wyłączenia możesz przejść na kartę „Uruchamianie” i wyłączać je pojedynczo.  4. Kliknij przycisk „OK” i uruchom komputer ponownie.
 5. Aby ponownie włączyć kartę sieciową:
 • Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Centrum sieci i udostępniania.
 • Kliknij pozycję „Zmień ustawienia karty sieciowej” w lewej części okna.
 • Kliknij PPM ikonę „Połączenie lokalne” lub kartę sieci bezprzewodowej i włącz je.

 

Przywracanie połączenia sieciowego po uruchamianiu selektywnym w systemie Windows 7:

 • Otwórz menu Start i wybierz pozycję „Panel sterowania”.
 • Kliknij kategorię „Sieć i Internet”, a następnie wybierz pozycję „Centrum sieci i udostępniania”.
 • Spośród opcji po lewej wybierz „Zmień ustawienia karty sieciowej”.
 • Kliknij PPM ikonę połączenia bezprzewodowego, a następnie kliknij „Włącz”. Teraz możesz połączyć się z siecią Wi-Fi z poziomu centrum sieci i udostępniania.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.